Archive for the Βιβλιογραφία Category

Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης, Οι ρήτρες συλλογικής δράσης του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ελληνικού δημοσίου κατά το Ν 4050/2012 υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Τιμητικός Τόμος Ι. Δρυλλεράκη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σσ. 303-362

Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης, Οι ρήτρες συλλογικής δράσης του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ελληνικού δημοσίου κατά το Ν 4050/2012 υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Τιμητικός Τόμος Ι. Δρυλλεράκη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σσ. 303-362 Στην εκτενή αυτή μελέτη, αναλύεται, κατ’αρχάς, διεξοδικά η διαδικασία […]

Περισσότερα

Τα διοικητικά μέτρα ως ειδική κατηγορία διοικητικών πράξεων. Διάκριση από διοικητικές κυρώσεις (ΣτΕ Ολ 419/2014, ΣτΕ 4377-4382/2013)

Τα διοικητικά μέτρα ως ειδική κατηγορία διοικητικών πράξεων. Διάκριση από διοικητικές κυρώσεις (ΣτΕ Ολ 419/2014 [ΣτΕ Ολ 419.2014], ΣτΕ 4377-4382/2013) Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα εξυγίανσης των τραπεζών αναδεικνύει μια ειδική κατηγορία δυσμενών για τον αποδέκτη διοικητικών πράξεων, […]

Περισσότερα

Koen Lenaerts, Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen Verfassungsgerichten, EuR 1/2015, σ. 3-27

Koen Lenaerts, Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen Verfassungsgerichten, EuR 1/2015, σ. 3-27  Σε ένα διεξοδικό άρθρο του για τη συνεργασία και τις εντάσεις στη σχέση του ΔΕΕ και των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, ο αντιπρόεδρος του ΔΕΕ, καθηγητής Koen Lenaerts, επισημαίνει, παραπέμποντας στη σχετική […]

Περισσότερα

Περιορισμός της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης. ΣτΕ 2151/2014 (παρατηρήσεις Χ. Χρυσανθάκη, ΘΠΔΔ 1/2015, σ. 45, και Η. Κουβαρά, ΘΠΔΔ 1/2015, σ. 48)

Περιορισμός της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης. ΣτΕ 2151/2014 (παρατηρήσεις Χ. Χρυσανθάκη, ΘΠΔΔ 1/2015, σ. 45, και Η. Κουβαρά, ΘΠΔΔ 1/2015, σ. 48). Με την απόφαση ΣτΕ 2151/2014, με την οποία κρίθηκε ότι, δυνάμει των άρθρων 42 παρ. 1 και 39 παρ. 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού […]

Περισσότερα

W. Kahl und M. Schwind, Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten – Grundbausteine einer Interaktionslehre, EuR 2/2014, σσ. 170-194

Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten – Grundbausteine einer Interaktionslehre, EuR 2/2014, σ. 170 Von Wolfgang Kahl und Manuel Schwind, Heidelberg   1. Στην περίπλοκη και πολυσχιδή σχέση μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως των σημαντικότερων κατηγοριών δημοσίων δικαιωμάτων, στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο […]

Περισσότερα

Πρακτικά και δογματικά προβλήματα του περιορισμού των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής απόφασης

1. Η δυνατότητα του ακυρωτικού δικαστή να περιορίζει τα αναδρομικά αποτελέσματα των ακυρωτικών του αποφάσεων φαίνεται ότι κερδίζει σταθερά έδαφος στις έννομες τάξεις που επηρεάστηκαν από το γαλλικό μοντέλο διοικητικής δικαιοσύνης. Κατοχυρώνεται ρητά στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 264, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) και διαπλάστηκε νομολογιακά από […]

Περισσότερα

S. Jeannard, Le recours administratif dans le système juridique français, LGDJ (Systèmes), 2013

S. Jeannard, Le recours administratif dans le système juridique français, LGDJ (Systèmes), 2013 Το βιβλίο εξετάζει τη θέση των διοικητικών προσφυγών, άτυπων και τυπικών, στη γαλλική έννομη τάξη και αναλύει τις μεταβολές του νομικού καθεστώτος τους, το οποίο διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Conseil d’État τον […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Διευκρινίσεις ως προς το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (CE, sect., 28 juin 2013, Société Coutis, n° 355812, ΑJDA 38/2013, σ. 2220, σχόλιο A. Garcia) 1.Με την απόφαση της ολομέλειας του δικαιοδοτικού του τμήματος Société Coutis, το Conseil d’Etat διευκρινίζει περαιτέρω τους κανόνες σχετικά […]

Περισσότερα

Η αλυσιτέλεια του ελέγχου της εξωτερικής νομιμότητας στις διαφορές ουσίας (ΣτΕ 2180/2013)

Για το θέμα των αλυσιτελώς προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης με αφορμή το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης βλ. τις ακόλουθες πρόσφατες δημοσιεύσεις: Β. Καψάλη, Η δικονομική αλυσιτέλεια ως έκφραση μεθοδολογικής αμηχανίας. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ Ολ 4447/2012, ΘΠΔΔ 8-9/2013, σ. 817. B. Tσιγαρίδας, Οι αλυσιτελώς προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσης στο […]

Περισσότερα

Σωτήρης Κ. Κυβέλος, Η ενδικοφανής προσφυγή, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013. Πρόλογος: Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Σωτήρης Κ. Κυβέλος, Η ενδικοφανής προσφυγή, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013 . Πρόλογος: Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Η διατριβή του κ. Σωτήρη Κυβέλου για την ενδικοφανή προσφυγή είναι η πρώτη μελέτη, σε επίπεδο μονογραφίας, του ως άνω θεσμού στην ελληνική έννομη τάξη. Η δημοσίευσή της συμπίπτει […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο