Ευγενία Πρεβεδούρου
Η Ευγενία Β. Πρεβεδούρου είναι Kαθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου
στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ανακοινώσεις Ευγενίας Πρεβεδούρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εξελίξεις Ευγενίας Πρεβεδούρου ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ