Archive for the Εξελίξεις Category

Η έννοια της «αποστέρησης διοικουμένου από διαδικαστική εγγύηση» κατά τη νομολογία Danthony: διατήρηση του αντικειμενικού χαρακτήρα της αίτησης ακύρωσης (G. Roux, AJDA 2017, σ. 1649)

Η έννοια της «αποστέρησης διοικουμένου από διαδικαστική εγγύηση» κατά τη νομολογία Danthony (G. Roux, La notion de personnes «intéressées» au sens de la jurisprudence Danthony, AJDA 2017, σ. 1649) 1.Στο πνεύμα της ευρείας προσφυγής στο συγκριτικό δίκαιο που παρατηρείται στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η βασική […]

Περισσότερα

Ενίσχυση της διαδικαστικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών: η απάντηση του ΔΕΕ (14.9.2017, C-184/16, O.-M. Petrea) στα προδικαστικά ερωτήματα του ΔΠρΘεσσ (613/2016)

Ενίσχυση της διαδικαστικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών: η απάντηση του ΔΕΕ (14.9.2017, C-184/16, O.-M. Petrea) στα προδικαστικά ερωτήματα του ΔΠρΘεσσ (613/2016) 1.Η απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, στην υπόθεση C-184/16, Ovidiu-Mihăiță Petrea κατά Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία το Δικαστήριο απάντησε στα […]

Περισσότερα

Τα όρια της εξουσίας του εισηγητή δικαστή για τη διάσωση του ενδίκου βοηθήματος (ΣτΕ 935/2017)

Τα όρια της εξουσίας του εισηγητή δικαστή για τη διάσωση του ένδικου βοηθήματος  (ΣτΕ 935/2017) 1.Η απόφαση ΣτΕ 935/2017 είναι πλούσια σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού. Κατ’ αρχάς, επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία σχετικά, αφενός, με τη στοιχειοθέτηση της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας λόγω μη τήρησης […]

Περισσότερα

Ο διακρατικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων υπερεθνικής ισχύος (ΔΕΕ, 16 Μαΐου 2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA)

Ο διακρατικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων υπερεθνικής ισχύος (ΔΕΕ, 16 Μαΐου 2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA) 1.Tα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να ελέγξουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων μόνον εφόσον αυτές προέρχονται από τις εθνικές διοικητικές αρχές, ενώ αποκλείονται από τον έλεγχο οι πράξεις διοικητικών αρχών άλλων κρατών. […]

Περισσότερα

«Plaidoyer» για τη διατήρηση του δυϊσμού της δικαιοσύνης, από τον Αντιπρόεδρο του Conseil d’Etat, J.-M. Sauvé

«Plaidoyer» για τη διατήρηση του δυϊσμού της δικαιοσύνης, από τον Αντιπρόεδρο του Conseil d’Etat, J.-M. Sauvé 1. Αν και η αναδιάρθρωση των διοικητικών δικαστηρίων στο πλαίσιο συστήματος ενιαίας δικαιοδοσίας θα απαιτούσε, στη Γαλλία τουλάχιστον, μια πραγματική «επανάσταση» [P. Delvolvé, Le droit administratif, Dalloz, col. Connaissance du droit, 2002, […]

Περισσότερα

H προδικαστική παραπομπή και ο διάλογος των δικαστών, με αφορμή το «δικαίωμα στη λήθη» (αποφάσεις ΔΕΕ, Google Spain, CE, ass., 24.2. 2017, Mme Chupin e. a. και CE 19.7. 2017, Google Inc.)

H προδικαστική παραπομπή και ο διάλογος των δικαστών, με αφορμή το «δικαίωμα στη λήθη» (αποφάσεις ΔΕΕ, Google Spain, CE, ass., 24.2. 2017, Mme Chupin e. a. και CE 19.7. 2017, Google Inc.) 1. Όπως επισημαίνει ο J.-M. Sauvé [1], η προσφυγή στη συγκριτική μέθοδο δημιουργεί μια προοπτική σκέψης […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της υποκείμενης σε προσφυγή πράξης και της επιβεβαιωτικής πράξης (ΓεΔΕΕ της 24ης Μαρτίου 2017, Τ-117/15, Εσθονία κατά Επιτροπής)

Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της υποκείμενης σε προσφυγή πράξης και της επιβεβαιωτικής πράξης (ΓεΔΕΕ της 24ης Μαρτίου 2017, Τ-117/15, Εσθονία κατά Επιτροπής, βλ. σχόλιο V. Michel, Europe mai 2017, n° 170) «L’acte administratif échappe nécessairement à tout encadrement théorique qui prétendrait s’avérer définitif». Μ. Stassinopoulos, Avant-propos […]

Περισσότερα

Απαγορεύεται η reformatio in peius στην ενδικοφανή προσφυγή, πλην ρητής αντίθετης ρύθμισης (ΣτΕ 236/2016 5μ, 29/2017 7μ)

Απαγορεύεται η reformatio in peius στην ενδικοφανή προσφυγή, πλην ρητής αντίθετης ρύθμισης (ΣτΕ 236/2016, παραπομπή στην 7μελή σύνθεση, και ΣτΕ 29/2017) Με την απόφαση ΣτΕ 236/2016 [Αριθμός 236], που εντάσσεται στη νομολογία σχετικά με τις ευρείες αρμοδιότητες των υγειονομικών επιτροπών ως προς τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας, […]

Περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές, όρια αυτοδέσμευσης της ρυθμιστικής αρχής και δικαστικός έλεγχος (CE, 20 mars 2017, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n° 401751, AJDA 19/2017, σ. 1121)

Κατευθυντήριες γραμμές, όρια αυτοδέσμευσης της ρυθμιστικής αρχής και δικαστικός έλεγχος (CE, 20 mars 2017, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n° 401751, AJDA 19/2017, σ. 1121) 1.Μετά τις αποφάσεις Fairvesta και Numericable, του Μαρτίου του 2016 που έθεσαν τις προϋποθέσεις  του ευθέος ακυρωτικού ελέγχου πράξεων του soft law, οι διάφορες πράξεις […]

Περισσότερα

Δ. Πυργάκη, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σ. 452+XXVI

Δ. Πυργάκη, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σ. 452+XXVI 1.Είκοσι χρόνια περίπου μετά τη μονογραφία της καθηγήτριας Γλ. Σιούτη για «το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως» [1], η εν λόγω «σπουδαιότερη υποκειμενική προϋπόθεση του παραδεκτού» γίνεται εκ νέου αντικείμενο της […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο