Archive for the Υποστήριξη Διδασκαλίας Category

Νομική φύση των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ που αφορούν τον δικονομικό χειρισμό υποθέσεων ή την τηρητέα από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο νπδδ στάση σε εκκρεμή δικαστική διαφορά και της εγκριτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου – δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ΣτΕ Ολ 434/2019)

1.Με την απόφαση ΣτΕ Ολ 434/2019, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να παράσχει εκ νέου διευκρινίσεις ως προς τη νομική φύση συγκεκριμένης κατηγορίας γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες αφορούν τον δικονομικό χειρισμό υποθέσεων ή την τηρητέα από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο νπδδ στάση σε εκκρεμή […]

Περισσότερα

Aκύρωση πράξης εθνικού δικαίου από το ΔΕΕ – Παρέκκλιση από την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ένωσης, του άρθρου 263 ΣΛΕΕ – Πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ (ΔΕΕ της 26.2.2019, C-202/18 Ilmārs Rimšēvičs κατά Λεττονίας και C-238/18 ΕΚΤ κατά Λεττονίας)

Με την απόφαση Ilmārs Rimšēvičs κατά Λεττονίας και C-238/18 ΕΚΤ κατά Λεττονίας,το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του λεττονικού Γραφείου Πρόληψης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, κατά το μέρος που απαγορεύει στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λεττονίας να ασκεί τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, αναλύει τη νομική φύση και τη σημασία του […]

Περισσότερα

H αρχή της νομιμότητας: νέα ισορροπία ή ομολογία “ανισορροπίας”; (με αφορμή την επιφυλλίδα του L. Marcovici, Principe de légalité : nouvel équilibre ou déséquilibre assumé ? –– AJDA 2019. 361)

H αρχή της νομιμότητας : νέα ισορροπία ή ομολογία “ανισορροπίας”; (με αφορμή την επιφυλλίδα του L. Marcovici, Principe de légalité : nouvel équilibre ou déséquilibre assumé ? –– AJDA 2019. 361) Εδώ και μια δεκαετία, το Conseil d’ Etat μετέθεσε σε μεγάλο βαθμό, με τη νομολογία του πρωτίστως, αλλά και […]

Περισσότερα

Ο ακυρωτικός δικαστής στην υπηρεσία του διαδίκου : ιεράρχηση των λόγων ακύρωσης από τον αιτούντα (με αφορμή την απόφαση CE, sect., 21 décembre 2018, Société Eden (n° 409678)

Ο ακυρωτικός δικαστής στην υπηρεσία του διαδίκου : ιεράρχηση των λόγων ακύρωσης από τον αιτούντα (με αφορμή την απόφαση CE, sect., 21 décembre 2018, Société Eden (n° 409678) Με την απόφαση Société Eden, που εντάσσεται στη νομολογία με την οποία το ίδιο το Conseil d’ Etatπροσδιορίζει τη λειτουργία του ακυρωτικού δικαστή («l’office du juge»), […]

Περισσότερα

Τελευταίο μάθημα του Γ΄εξαμήνου του ΠΜΣ Διοικητικού Δικαίου : Ι. Έννοια ΥΓΟΣ και καθολικής υπηρεσίας. ΙΙ. Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές (ΣτΕ 18/2019). ΙΙΙ. Συνταγματικότητα διάταξης νόμου που προβλέπει τη δικονομική προϋπόθεση προκαταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής (ΣτΕ 1681/2018)

Στο τελευταίο μάθημα του Γ΄εξαμήνου του ΠΜΣ Διοικητικού Δικαίου (19.02.2019) θα εξετασθούν οι ακόλουθες θεματικές: Ι.Σύντομη επανάληψη των εννοιών της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και της καθολικής υπηρεσίας, με ανάλυση των αποφάσεων Corbeau και Almeloτου (τότε) Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Ως ενδεικτική βιβλιογραφία, προτείνονται τα ακόλουθα έργα: Γ. Δελλής, […]

Περισσότερα

Κήρυξη του κυρίου ή του παραλήπτη του λαθρεμπορεύματος «αλληλεγγύως συνυπεύθυνου αστικώς» με τον υπαίτιο του αδικήματος. Σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 53 παρ. 3 πδ 18/1989 (ΣτΕ 2568/2018)

Κήρυξη του κυρίου ή του παραλήπτη του λαθρεμπορεύματος «αλληλεγγύως συνυπεύθυνου αστικώς» με τον υπαίτιο του αδικήματος. Σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 53 παρ. 3 του πδ 18/1989 (ΣτΕ 2568/2018)  1. Ιδιαιτέρως σημαντική λόγω της μειοψηφούσας άποψης (σκέψη 14), η απόφαση ΣτΕ 2568/2018 αξιοποιεί την απόφαση […]

Περισσότερα

Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων – H διοικητική διαφορά: έννοια και διακρίσεις (Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, μαθήματα της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2018)

Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων – H διοικητική διαφορά: έννοια και διακρίσεις (Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, μαθήματα της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2018) Βλ. συναφώς Πρ. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2014, σελ. 109-115 και 187-201· Π. Λαζαράτου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, σελ. 30-41· Β. Σκουρή, […]

Περισσότερα

Ανάκληση κανονιστικών πράξεων [ΠΜΣ Β΄έτος, διοικητικό δίκαιο, 8.1.2019]

Ανάκληση κανονιστικών πράξεων 1. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (στο εξής: ΣτΕ), η κανονιστική πράξη, κατά κανόνα, δεν ανακαλείται, δεν είναι, δηλαδή, δυνατή η αναδρομική άρση της ισχύος της. Ειδικότερα, οι κανονιστικές πράξεις καταργούνται, δηλαδή παύουν να ισχύουν για το μέλλον, με νεότερη […]

Περισσότερα

Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασία (ΠΜΣ, Β΄έτος, Διοικητικό Δίκαιο, 11.12.2018)

Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Β’ έτος, Διοικητικό Δίκαιο, στις 11.12.2018, οι κκ. Νικόλαος Νικολάκης και Ιωάννης Λειβαδίτης, εισηγητές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέλυσαν τη θεματική της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, ο κ. Ν. Νικολάκης παρουσίασε τις βασικές πτυχές του άρθρου 52 […]

Περισσότερα

Κατάργηση της ακυρωτικής δίκης λόγω παραίτησης από το δικόγραφο ή θανάτου των διαδίκων (Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο της 20ής Νοεμβρίου 2018)

Κατάργηση της ακυρωτικής δίκης λόγω παραίτησης από το δικόγραφο ή θανάτου των διαδίκων, άρθρα 30 και 31 του πδ 18/1989 (Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο της 20ής Νοεμβρίου 2018) Κατάργηση της δίκης είναι η περάτωσή της χωρίς το δικαστήριο να αποφανθεί επί της ουσίας της διαφοράς και, επομένως, χωρίς […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο