Archive for the Υποστήριξη Διδασκαλίας Category

ΠΜΣ Διοικητικού Δικαίου, B΄έτος, 17 Οκτωβρίου 2017 (ανάλυση της απόφασης ΣτΕ Ολ 2348/2017 και παρουσίαση του θέματος “Η έννοια των διοικητικών κυρώσεων”)

17 Οκτωβρίου 2017 Ανάλυση της απόφασης ΣτΕ Ολ 2348/2017 [ΣτΕ Ολ 2348]  (κ. Γαβριηλίδου) Με την απόφαση ΣτΕ Ολ 2348/2017 το Δικαστήριο ερμηνεύει πτυχές του διεθνούς νομικού συστήματος για την προστασία των προσφύγων, όπως αυτό διαμορφώνεται πρωτίστως από τη Σύμβαση της Γενεύης, καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις […]

Περισσότερα

ΠΜΣ Διοικητικού Δικαίου, Β΄Ετος, 3 και 10 Οκτωβρίου 2017 (θέματα εργασιών και ανάλυση της απόφασης ΔΕΕ της 12.09.2017, C – 589/15 P, Αλέξιος Αναγνωστάκης κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Μάθημα της 3ης Οκτωβρίου 2017: έναρξη  Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου θα εξετασθούν οι ακόλουθες δύο θεματικές: «Οι διοικητικές κυρώσεις» και «Ζητήματα εξωσυμβατικής ευθύνης του Δημοσίου»       Ι.Διοικητικές κυρώσεις   Θέματα εργασιών Η έννοια της διοικητικής κύρωσης Τα μέτρα εσωτερικής τάξης Διάκριση ποινής και […]

Περισσότερα

Συμβατότητα της υποχρεωτικής διοικητικής προσφυγής προς το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του άρθρου 47 του Χάρτη (ΔΕΕ της 27.9.2017, C-73/16, Peter Puškár)

Συμβατότητα της υποχρεωτικής διοικητικής προσφυγής προς το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του άρθρου 47 του Χάρτη (ΔΕΕ της 27.9.2017, C-73/16, Peter Puškár) Στο πλαίσιο διχογνωμίας μεταξύ του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ústavný súd) της Σλοβακίας και του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Najvyšší súd) του κράτους αυτού, το Ανώτατο Δικαστήριο υπέβαλε προδικαστικά […]

Περισσότερα

Η έννοια της «αποστέρησης διοικουμένου από διαδικαστική εγγύηση» κατά τη νομολογία Danthony: διατήρηση του αντικειμενικού χαρακτήρα της αίτησης ακύρωσης (G. Roux, AJDA 2017, σ. 1649)

Η έννοια της «αποστέρησης διοικουμένου από διαδικαστική εγγύηση» κατά τη νομολογία Danthony (G. Roux, La notion de personnes «intéressées» au sens de la jurisprudence Danthony, AJDA 2017, σ. 1649) 1.Στο πνεύμα της ευρείας προσφυγής στο συγκριτικό δίκαιο που παρατηρείται στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η βασική […]

Περισσότερα

Ενίσχυση της διαδικαστικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών: η απάντηση του ΔΕΕ (14.9.2017, C-184/16, O.-M. Petrea) στα προδικαστικά ερωτήματα του ΔΠρΘεσσ (613/2016)

Ενίσχυση της διαδικαστικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών: η απάντηση του ΔΕΕ (14.9.2017, C-184/16, O.-M. Petrea) στα προδικαστικά ερωτήματα του ΔΠρΘεσσ (613/2016) 1.Η απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, στην υπόθεση C-184/16, Ovidiu-Mihăiță Petrea κατά Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία το Δικαστήριο απάντησε στα […]

Περισσότερα

Τα όρια της εξουσίας του εισηγητή δικαστή για τη διάσωση του ενδίκου βοηθήματος (ΣτΕ 935/2017)

Τα όρια της εξουσίας του εισηγητή δικαστή για τη διάσωση του ένδικου βοηθήματος  (ΣτΕ 935/2017) 1.Η απόφαση ΣτΕ 935/2017 είναι πλούσια σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού. Κατ’ αρχάς, επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία σχετικά, αφενός, με τη στοιχειοθέτηση της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας λόγω μη τήρησης […]

Περισσότερα

Ο διακρατικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων υπερεθνικής ισχύος (ΔΕΕ, 16 Μαΐου 2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA)

Ο διακρατικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων υπερεθνικής ισχύος (ΔΕΕ, 16 Μαΐου 2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA) 1.Tα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να ελέγξουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων μόνον εφόσον αυτές προέρχονται από τις εθνικές διοικητικές αρχές, ενώ αποκλείονται από τον έλεγχο οι πράξεις διοικητικών αρχών άλλων κρατών. […]

Περισσότερα

Πρακτικό θέμα Γενικού Διοικητικού Δικαίου (Ιούνιος 2017)

Mε την από 5.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (στο εξής: ΕΕΕΠ), που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, προβλέφθηκε η σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.) και καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μελών της, σύμφωνα […]

Περισσότερα

«Plaidoyer» για τη διατήρηση του δυϊσμού της δικαιοσύνης, από τον Αντιπρόεδρο του Conseil d’Etat, J.-M. Sauvé

«Plaidoyer» για τη διατήρηση του δυϊσμού της δικαιοσύνης, από τον Αντιπρόεδρο του Conseil d’Etat, J.-M. Sauvé 1. Αν και η αναδιάρθρωση των διοικητικών δικαστηρίων στο πλαίσιο συστήματος ενιαίας δικαιοδοσίας θα απαιτούσε, στη Γαλλία τουλάχιστον, μια πραγματική «επανάσταση» [P. Delvolvé, Le droit administratif, Dalloz, col. Connaissance du droit, 2002, […]

Περισσότερα

H προδικαστική παραπομπή και ο διάλογος των δικαστών, με αφορμή το «δικαίωμα στη λήθη» (αποφάσεις ΔΕΕ, Google Spain, CE, ass., 24.2. 2017, Mme Chupin e. a. και CE 19.7. 2017, Google Inc.)

H προδικαστική παραπομπή και ο διάλογος των δικαστών, με αφορμή το «δικαίωμα στη λήθη» (αποφάσεις ΔΕΕ, Google Spain, CE, ass., 24.2. 2017, Mme Chupin e. a. και CE 19.7. 2017, Google Inc.) 1. Όπως επισημαίνει ο J.-M. Sauvé [1], η προσφυγή στη συγκριτική μέθοδο δημιουργεί μια προοπτική σκέψης […]

Περισσότερα
Page 1 of 3412345...102030...Last »

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο