Archive for the Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου 2018 Category

Ανάκληση διοικητικής πράξης μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοσή της;

Ανάκληση διοικητικής πράξης μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοσή της 1.Ανακύπτει το ερώτημα αν ένα διοικητικό όργανο, το οποίο διαθέτει αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση συγκεκριμένης πράξης, μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω εμπροθέσμως εκδοθείσα πράξη μετά την πάροδο της προθεσμίας έκδοσής της. Ειδικότερα, […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018 Η απόφαση ΣτΕ 1357/2018 παρουσιάζει ιδιαίτερο δικονομικό ενδιαφέρον, διότι το Δικαστήριο, αφενός, επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία του σχετικά με τον ορισμό των φορολογικών διαφορών ως διαφορών ουσίας και, αφετέρου, παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις ως προς το […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (30 Μαΐου 2018)

Φροντιστήριο σύνθεσης δημοσίου δικαίου, 30.5.2018 Το πρακτικό που θα εξεταστεί στο τελευταίο φροντιστηριακό μάθημα του εξαμήνου είναι βασισμένο στην απόφαση ΟλΣτΕ 654/2016 [ΣτΕ Ολ654-2016]. Κατά κύριο λόγο θα εξεταστούν ζητήματα όπως η φύση των πράξεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα και η δικονομική δυνατότητα προσβολής τους (έννοια […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (23 Μαΐου 2018)

Φροντιστήριο σύνθεσης δημοσίου δικαίου, 23 Μαΐου 2018 Αναλύθηκαν οι ακόλουθες θεματικές: 1.Τα χαρακτηριστικά των ενδίκων βοηθημάτων ουσίας (αγωγή – προσφυγή), ο τρόπος επιλογής ενδίκου βοηθήματος και ανέρευσης του αρμόδιου δικαστηρίου (άρ. 7 ν. 702/77, 1406/83), παθητική νομιμοποίηση στην περίπτωση της αγωγής του 105ΕισνΑΚ. 2. Η αγωγή του 105 […]

Περισσότερα

Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών και περί δεδικασμένου που απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις  (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 14-05-2018)

Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών και περί δεδικασμένου που απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις  (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 14-05-2018) Θα εξετασθεί συνοπτικά η επιρροή του ενωσιακού δικαίου, πρώτον, στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών […]

Περισσότερα

Φροντιστήριακό μάθημα στη Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου (9-5-2018)

Στο φροντιστήριο της 9ηςΜαΐου 2018 αναλύθηκε το θέμα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015 και, με την ευκαιρία αυτή, το ειδικότερο θέμα της τροποποίησης ή κατάργησης διατάξεων τυπικού νόμου με κανονιστική πράξη (ΣτΕ 1220/2015 [ΣτΕ 1220-2015]). Bλ. και Ε. Παυλίδου, Tροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων τυπικού νόμου με κανονιστική πράξη […]

Περισσότερα

Αδυναμία τήρησης συνταγματικώς προβλεπόμενων διαδικαστικών τύπων – η θεωρία των μη δυνάμενων να τηρηθούν τύπων – η αρχή της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων αρχών (CE 13.12.2017, Président du Sénat)

Αδυναμία τήρησης συνταγματικώς προβλεπόμενων διαδικαστικών τύπων – η θεωρία των μη δυνάμενων να τηρηθούν τύπων – η αρχή της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων αρχών (CE 13.12.2017, Président du Sénat) 1.Η αδυναμία τήρησης ουσιωδών τύπων για την έκδοση μιας πράξης, λόγω έλλειψης συνεργασίας άλλου –εκτός του έχοντος την αποφασιστική αρμοδιότητα– οργάνου, […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (25-4-2018)

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου, 25.4.2018 Στο φροντιστηριακό μάθημα της Σύνθεσης θα εξετάσουμε  τα θέματα Ιουλίου 2017 με την προσθήκη μίας επιπλέον ερώτησης ώστε να εξετάσουμε το ζήτημα της παράτασης της θητείας μελών των Ανεξάρτητων Αρχών (ΣτΕΟλ. 95-2017 για τις τηλεοπτικές άδειες, 1172/2017 [ΣτΕ 1172-2017], 82/2018 [ΣτΕ 82.2018]). […]

Περισσότερα

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 23.4.2018 (αρχή της συνέχειας και παράταση θητείας: ΣτΕ Ολ 2350/2017, ΣτΕ Ολ 2583/2017)

H θητεία των μετακλητών ανώτατων διοικητικών υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ 2350/2017) και των μελών των ΑΔΑ υπό το πρίσμα της αρχής της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης (ΣτΕ Ολ 2583, 2586/2017) Σε μια σειρά πρόσφατων grands arrêts, το Συμβούλιο της Επικρατείας ασχολήθηκε με θεμελιώδη ζητήματα της θητείας θεσμικών οργάνων, […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (18-4-2018)

Στο μάθημα της Σύνθεσης εξετάζεται το πρακτικό θέμα των εξετάσεων του Ιουνίου 2015 με δύο μικρές προσθήκες. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε: 1) από δικονομικής πλευράς με: ζητήματα δικαιοδοσίας (διάκριση διαφορών δημοσίου – ιδιωτικού δικαίου με βάση την υποκείμενη σχέση), ομοδικίας, υποκειμενικού δεδικασμένου της απόφασης, μηχανισμών συγκεντρώσεων του ελέγχου […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο