Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστήριο στο μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου (17.03.2016)

Στο φροντιστήριο για το μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου, της 17ης Μαρτίου 2016, η κ. Δήμητρα Διχάλα, Υπ. Διδ. του ΑΠΘ, θα αναλύσει τα ακόλουθα πρακτικά θέματα:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 998/1979 « για την προστασία των δασών» αποκλειστικά αρμόδιο για τον χαρακτηρισμό ορισμένης έκτασης ως αναδασωτέας ή μη είναι ο οικείος Νομάρχης, ενώ βάσει του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου «ο χαρακτηρισμός περιοχής τινός ή τμήματος της επιφανείας της γης ως δάσους ή δασικής έκτασης ενεργείται κατ’αίτησιν οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως δια πράξεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως με πράξη του αρμόδιου δασάρχη».

  1. Βάσει των σχετικών διατάξεων με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κηρύχθηκαν αναδασωτέες όλες οι δημόσιες εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το κτήμα Ισενλή της Κοινότητας Χορτιάτη.
  2. Με την από 8-7-1986 «βεβαίωσή» του ο αρμόδιος Δασάρχης Θεσσαλονίκης βεβαίωσε ότι τμήμα της ανωτέρω έκτασης είναι έκταση χορτολιβαδική, μη υπαγόμενη συνεπώς στις διατάξεις του ν. 998/1979.
  3. Με σχετικές πράξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα κτίσματα του μεσοπολέμου ευρισκόμενα στο ιστορικό κέντρο της πόλεως Θεσσαλονίκης και συνεπώς αυτά υπάγονται έκτοτε σε ειδικούς προστατευτικούς όρους και περιορισμούς από το νόμο.

– Ποια είναι η νομική φύση των προαναφερόμενων πράξεων;

Β.  Εντός των πλαισίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε σχετική απόφαση περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας να διορίζει με απόφασή του τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοιτήσεως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, ο Α ζητά να διορισθεί ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, δεδομένου ότι έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και έχει ήδη ολοκληρωθεί η προηγούμενη νόμιμη διαδικασία.

Ποιος είναι ο αρμόδιος να διορίσει τον Α, ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και γιατί;

Γ. Βάσει του νόμου προβλέπεται η επιβολή τέλους υπέρ του δήμου ή της κοινότητος για τις δαπάνες που απαιτούνται προς αποκομιδή των απορριμμάτων και προς εγκατάσταση και φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. Το τέλος επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία όμως υπόκειται στην έγκριση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης βάσει του Νόμου 1065/1980 υποχρεούται να αποφανθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την έγκριση. Με την παρέλευση της 30ημερης προθεσμίας η  απόφαση του  συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Έστω ότι ο Δήμος Α αποφάσισε στις 15-3-2013 την επιβολή του εν λόγω τέλους και απέστειλε αμέσως την απόφαση προς έγκριση στον οικείο Περιφερειάρχη.

  1. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης ενέκρινε εγκαίρως την απόφαση με πράξη του που εκδόθηκε στις 20-3-2013, από πότε αρχίζουν τα έννομα αποτελέσματά της;
  2. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δεν εξέδωσε καμία πράξη παρά την παρέλευση 40 ημερών, και στη συνέχεια εξέδωσε πράξη αρνητική, ποια θα είναι τα έννομα αποτελέσματα;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο