Archive for the Υποστήριξη Διδασκαλίας Category

Tαυτότητα αντικειμένου ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος (ΣτΕ 98/2015)

Tαυτότητα αντικειμένου ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος (ΣτΕ 98/2015) 1.Η απόφαση ΣτΕ 98/2015 του Ε΄ Τμήματος αφορά διαδικασία χαρακτηρισμού μιας κατασκευής ως αυθαίρετης, στο πλαίσιο της οποίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει κατά της έκθεσης αυτοψίας, με την οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω κατασκευή είναι αυθαίρετη […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη σχέση μεταξύ της προδικαστικής διαδικασίας του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και των διαδικασιών ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στα κράτη μέλη (ΔΕΕ της 4ης Ιουνίου 2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH κατά Hauptzollamt Osnabrück)

Διευκρινίσεις για τη σχέση μεταξύ της προδικαστικής διαδικασίας του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και των διαδικασιών ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στα κράτη μέλη (ΔΕΕ της 4ης Ιουνίου 2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH κατά Hauptzollamt Osnabrück) Ι.Στο πλαίσιο προδικαστικής παραπομπής του Finanzgericht Hamburg, το ΔΕΕ είχε την ευκαιρία […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση, σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 2617/2015)

Διευκρινίσεις ως προς τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση, σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 2617/2015) 1.Η απόφαση ΣτΕ 2617/2015 5μ του Γ΄ Τμήματος [2617_2015], η οποία κατέληξε στην ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αίτησης εγγραφής πτυχιούχου […]

Περισσότερα

Π. Γ. Βογιατζής, Νe bis in idem και τεκμήριο αθωότητας από την ποινική στη διοικητική δίκη: ζητήματα ασυμβατότητας μεταξύ του ΕΔΔΑ και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ 6/2015, σ. 533

Π. Γ. Βογιατζής, Νe bis in idem και τεκμήριο αθωότητας από την ποινική στη διοικητική δίκη: ζητήματα ασυμβατότητας μεταξύ του ΕΔΔΑ και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ 6/2015, σ. 533 Η ανά χείρας εκτενής και διεξοδική μελέτη αναλύει, κατ’ αρχάς, τη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την […]

Περισσότερα

H εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στην περίπτωση σωρευτικής επιβολής  διοικητικών κυρώσεων - Με αφορμή  την απόφαση ΣτΕ 1091/2015

H εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στην περίπτωση σωρευτικής επιβολής  διοικητικών κυρώσεων - Με αφορμή  την απόφαση ΣτΕ 1091/2015 Τα τρία κριτήρια Engel εφαρμόζονται και στο ρυθμιστικό πεδίο της αρχής ne bis in idem. Είτε πρόκειται για σώρευση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων είτε διοικητικών και μόνο κυρώσεων, θα πρέπει να εξετάζεται αν οι τελευταίες, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, έχουν οιονεί ποινική φύση, […]

Περισσότερα

Ήπιο δίκαιο και εύρος της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης (νομικός χαρακτηρισμός των εγκυκλίων που διέπουν τη νομιμοποίηση παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών)

Ήπιο δίκαιο και εύρος της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης (νομικός χαρακτηρισμός των εγκυκλίων που διέπουν τη νομιμοποίηση παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών) 1.Με αφορμή τη νομική φύση των εγκυκλίων που αφορούν την νομιμοποίηση των παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών, το Conseil d’ Etat, οι rapporteurs publics και οι έγκριτοι σχολιαστές της […]

Περισσότερα

Επίκαιρα θέματα για τη μονομερή διοικητική πράξη (Αctualité de l’acte administratif unilateral, AJDA 14/2015, σ. 792-815)

Επίκαιρα θέματα για τη μονομερή διοικητική πράξη (Αctualité de l’acte administratif unilateral, AJDA 14/2015, σ. 792-815) 1.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ελληνικό δίκαιο παρουσιάζει ο φάκελος του τεύχους 14/2015 της AJDA, αφιερωμένος σε επίκαιρα θέματα σχετικά με τη μονομερή διοικητική πράξη (actualité de l’acte administratif unilateral, AJDA […]

Περισσότερα

Αρμοδιότητες των υγειονομικών επιτροπών του ΟΑΕΕ – Έκταση ελέγχου του διοικητικού δικαστή (ΣτΕ 2182/2015)

Αρμοδιότητες των υγειονομικών επιτροπών του ΟΑΕΕ – Έκταση ελέγχου του διοικητικού δικαστή (ΣτΕ 2182/2015) 1.Τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου (ΔΠρΗρ 788/2013) στο Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσαν την ευκαιρία στην 7μελή σύνθεση του Α΄ Τμήματος να αποφανθεί, με την ΣτΕ 2182/2015 [ΣτΕ 2182.2015], επί […]

Περισσότερα

V. Kapsali, Les droits des administrés dans la procédure administrative non contentieuse. Étude comparée des droits français et grec, LGDJ 2015, préface Yves Gaudemet

V. Kapsali, Les droits des administrés dans la procédure administrative non contentieuse. Étude comparée des droits français et grec, LGDJ 2015, préface Yves Gaudemet (σελ. 614) Αντικείμενο της εξαιρετικής διατριβής της Βασιλικής Καψάλη, λαμπρής φοιτήτριας του ΑΠΘ και, στη συνέχεια, του Paris 2, είναι η έρευνα του […]

Περισσότερα

Η επιταγή «κανονιστικότητας» (normativité) του νόμου υπό το πρίσμα της διεύρυνσης του soft law (Fl. Lefebvre-Rangeon, L’exigence de normativité de la loi, AJDA 18/2015, σ. 1028)

Η επιταγή «κανονιστικότητας» (normativité) του νόμου υπό το πρίσμα της διεύρυνσης του soft law (Fl. Lefebvre-Rangeon, L’exigence de normativité de la loi, AJDA 18/2015, σ. 1028) 1.Το πρόβλημα της καλής νομοθέτησης ανακύπτει στην ελληνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα, κυρίως, της πολυνομίας, των αλλεπάλληλων νομοθετικών επεμβάσεων, των […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο