Archive for the Νομολογία Category

Νομική φύση των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ που αφορούν τον δικονομικό χειρισμό υποθέσεων ή την τηρητέα από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο νπδδ στάση σε εκκρεμή δικαστική διαφορά και της εγκριτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου – δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ΣτΕ Ολ 434/2019)

1.Με την απόφαση ΣτΕ Ολ 434/2019, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να παράσχει εκ νέου διευκρινίσεις ως προς τη νομική φύση συγκεκριμένης κατηγορίας γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες αφορούν τον δικονομικό χειρισμό υποθέσεων ή την τηρητέα από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο νπδδ στάση σε εκκρεμή […]

Περισσότερα

Aκύρωση πράξης εθνικού δικαίου από το ΔΕΕ – Παρέκκλιση από την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ένωσης, του άρθρου 263 ΣΛΕΕ – Πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ (ΔΕΕ της 26.2.2019, C-202/18 Ilmārs Rimšēvičs κατά Λεττονίας και C-238/18 ΕΚΤ κατά Λεττονίας)

Με την απόφαση Ilmārs Rimšēvičs κατά Λεττονίας και C-238/18 ΕΚΤ κατά Λεττονίας,το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του λεττονικού Γραφείου Πρόληψης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, κατά το μέρος που απαγορεύει στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λεττονίας να ασκεί τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, αναλύει τη νομική φύση και τη σημασία του […]

Περισσότερα

H αρχή της νομιμότητας: νέα ισορροπία ή ομολογία “ανισορροπίας”; (με αφορμή την επιφυλλίδα του L. Marcovici, Principe de légalité : nouvel équilibre ou déséquilibre assumé ? –– AJDA 2019. 361)

H αρχή της νομιμότητας : νέα ισορροπία ή ομολογία “ανισορροπίας”; (με αφορμή την επιφυλλίδα του L. Marcovici, Principe de légalité : nouvel équilibre ou déséquilibre assumé ? –– AJDA 2019. 361) Εδώ και μια δεκαετία, το Conseil d’ Etat μετέθεσε σε μεγάλο βαθμό, με τη νομολογία του πρωτίστως, αλλά και […]

Περισσότερα

Ο ακυρωτικός δικαστής στην υπηρεσία του διαδίκου : ιεράρχηση των λόγων ακύρωσης από τον αιτούντα (με αφορμή την απόφαση CE, sect., 21 décembre 2018, Société Eden (n° 409678)

Ο ακυρωτικός δικαστής στην υπηρεσία του διαδίκου : ιεράρχηση των λόγων ακύρωσης από τον αιτούντα (με αφορμή την απόφαση CE, sect., 21 décembre 2018, Société Eden (n° 409678) Με την απόφαση Société Eden, που εντάσσεται στη νομολογία με την οποία το ίδιο το Conseil d’ Etatπροσδιορίζει τη λειτουργία του ακυρωτικού δικαστή («l’office du juge»), […]

Περισσότερα

Κήρυξη του κυρίου ή του παραλήπτη του λαθρεμπορεύματος «αλληλεγγύως συνυπεύθυνου αστικώς» με τον υπαίτιο του αδικήματος. Σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 53 παρ. 3 πδ 18/1989 (ΣτΕ 2568/2018)

Κήρυξη του κυρίου ή του παραλήπτη του λαθρεμπορεύματος «αλληλεγγύως συνυπεύθυνου αστικώς» με τον υπαίτιο του αδικήματος. Σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 53 παρ. 3 του πδ 18/1989 (ΣτΕ 2568/2018)  1. Ιδιαιτέρως σημαντική λόγω της μειοψηφούσας άποψης (σκέψη 14), η απόφαση ΣτΕ 2568/2018 αξιοποιεί την απόφαση […]

Περισσότερα

Η σχέση των άρθρων 19 ΣΕΕ και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπό το πρίσμα της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαστικής προστασίας

Η σχέση των άρθρων 19 ΣΕΕ και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπό το πρίσμα της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαστικής προστασίας Εισαγωγή 1.Φοβούμαι ότι μια ακόμη εισήγηση για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σε επίπεδο Ένωσης δημιουργεί την εντύπωση ότι κομίζει γλαύκα εις […]

Περισσότερα

Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασία (ΠΜΣ, Β΄έτος, Διοικητικό Δίκαιο, 11.12.2018)

Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Β’ έτος, Διοικητικό Δίκαιο, στις 11.12.2018, οι κκ. Νικόλαος Νικολάκης και Ιωάννης Λειβαδίτης, εισηγητές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέλυσαν τη θεματική της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, ο κ. Ν. Νικολάκης παρουσίασε τις βασικές πτυχές του άρθρου 52 […]

Περισσότερα

Η έννοια της σιωπής της Διοίκησης και η υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης (με αφορμή την απόφαση της 27ης Ιουνίου 2018, C-246/17, Ibrahima Diallo κατά Βελγίου)

Η έννοια της σιωπής της Διοίκησης και η υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης (με αφορμή την απόφαση της 27ης Ιουνίου 2018, C-246/17, Ibrahima Diallo κατά Βελγίου) Εισαγωγή 1. Η απόφαση IbrahimaDialloκατά Βελγίου [1] αναδεικνύει βασικά ζητήματα διοικητικής διαδικασίας και την επιρροή που ασκεί στις […]

Περισσότερα

«Ρέκβιεμ για τις διαδικαστικές πλημμέλειες» ή «δικαίωμα στο σφάλμα»; Με αφορμή την απόφαση του Conseil d’Etat, CFDT Finances (της 18.5.2018), για τον περιορισμό του παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου των κανονιστικών πράξεων

«Ρέκβιεμ για τις διαδικαστικές πλημμέλειες» ή «δικαίωμα στο σφάλμα»; Με αφορμή την απόφαση του Conseil d’ Etat, CFDT Finances (της 18.5.2018), για τον περιορισμό του παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου των κανονιστικών πράξεων 1.Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3γ του πδ 18/1989, «[η] διαπίστωση παρανομίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχό […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018 Η απόφαση ΣτΕ 1357/2018 παρουσιάζει ιδιαίτερο δικονομικό ενδιαφέρον, διότι το Δικαστήριο, αφενός, επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία του σχετικά με τον ορισμό των φορολογικών διαφορών ως διαφορών ουσίας και, αφετέρου, παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις ως προς το […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο