Ακύρωση άδειας δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη λόγω έλλειψης προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού. Περιεχόμενο συμμόρφωσης της Διοίκησης (ΣτΕ Ολ 2102/2019, Πρακτικό Συμβουλίου Συμμόρφωσης ΣτΕ 11/2022) (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 19-12-2022)