Archive for the Υποστήριξη Διδασκαλίας Category

«Ρέκβιεμ για τις διαδικαστικές πλημμέλειες» ή «δικαίωμα στο σφάλμα»; Με αφορμή την απόφαση του Conseil d’Etat, CFDT Finances (της 18.5.2018), για τον περιορισμό του παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου των κανονιστικών πράξεων

«Ρέκβιεμ για τις διαδικαστικές πλημμέλειες» ή «δικαίωμα στο σφάλμα»; Με αφορμή την απόφαση του Conseil d’ Etat, CFDT Finances (της 18.5.2018), για τον περιορισμό του παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου των κανονιστικών πράξεων 1.Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3γ του πδ 18/1989, «[η] διαπίστωση παρανομίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχό […]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018

Διευκρινίσεις ως προς την ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο φορολογικών διαφορών: ΣτΕ 1357/2018 Η απόφαση ΣτΕ 1357/2018 παρουσιάζει ιδιαίτερο δικονομικό ενδιαφέρον, διότι το Δικαστήριο, αφενός, επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία του σχετικά με τον ορισμό των φορολογικών διαφορών ως διαφορών ουσίας και, αφετέρου, παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις ως προς το […]

Περισσότερα

Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής ακύρωσης – Έλεγχος αιτιολογίας κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 805/2018)

Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής ακύρωσης – Έλεγχος αιτιολογίας κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 805/2018) 1.Πέρα από τη μεγάλη πρακτική σημασία της για την κυκλοφορία των αιτούντων διεθνή προστασία στη χώρα, η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο δικονομικό, κυρίως, ενδιαφέρον από δύο απόψεις. Πρώτον, διότι περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο της αιτιολογίας της […]

Περισσότερα

Κατάχρηση της δικονομικής εξουσίας περιορισμού των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής απόφασης (Β. Seiller, Αssez d’AC!, AJDA 17/2018, σ. 937)

Κατάχρηση της δικονομικής εξουσίας περιορισμού των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής απόφασης (Β. Seiller, Αssez d’AC!, AJDA 17/2018, σ. 937) 1.Η εξουσία του διοικητικού δικαστή να περιορίζει τα αναδρομικά αποτελέσματα της ακυρωτικής του απόφασης αποτελεί σημαντική ενίσχυση της έννομης προστασίας που παρέχεται με την αίτηση ακύρωσης. Στη Γαλλία η σχετική εξουσία […]

Περισσότερα

Γραπτές εξετάσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου (20 Ιουνίου 2018)

Ι. Πρακτικό θέμα Με την από 20.7.2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδόθηκε μετά την από 10.7.2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), καθορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3028/2002, ζώνη Α, όπου απαγορεύθηκε παντελώς η δόμηση, και οριοθετήθηκε ζώνη Β με ειδικούς όρους δόμησης και περιορισμούς […]

Περισσότερα

Δεκτικές ακυρωτικής προσφυγής πράξεις των οργάνων της Ένωσης – Συστάσεις (ΔΕΕ της 20ής Φεβρουαρίου, 2018, C-16/16 P, Βασίλειο του Βελγίου κατά Επιτροπής)

Δεκτικές ακυρωτικής προσφυγής πράξεις των οργάνων της Ένωσης – Συστάσεις (ΔΕΕ της 20ής Φεβρουαρίου, 2018, C-16/16 P,  Βασίλειο του Βελγίου κατά Επιτροπής) 1.Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το softlawγνώρισε ανάπτυξη την οποία το γαλλικό τουλάχιστον Conseild’Etatαποτύπωσε στην ετήσια έκθεσή του το 2013 και αξιοποίησε σε δικαιοδοτικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας, […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (30 Μαΐου 2018)

Φροντιστήριο σύνθεσης δημοσίου δικαίου, 30.5.2018 Το πρακτικό που θα εξεταστεί στο τελευταίο φροντιστηριακό μάθημα του εξαμήνου είναι βασισμένο στην απόφαση ΟλΣτΕ 654/2016 [ΣτΕ Ολ654-2016]. Κατά κύριο λόγο θα εξεταστούν ζητήματα όπως η φύση των πράξεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα και η δικονομική δυνατότητα προσβολής τους (έννοια […]

Περισσότερα

Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (23 Μαΐου 2018)

Φροντιστήριο σύνθεσης δημοσίου δικαίου, 23 Μαΐου 2018 Αναλύθηκαν οι ακόλουθες θεματικές: 1.Τα χαρακτηριστικά των ενδίκων βοηθημάτων ουσίας (αγωγή – προσφυγή), ο τρόπος επιλογής ενδίκου βοηθήματος και ανέρευσης του αρμόδιου δικαστηρίου (άρ. 7 ν. 702/77, 1406/83), παθητική νομιμοποίηση στην περίπτωση της αγωγής του 105ΕισνΑΚ. 2. Η αγωγή του 105 […]

Περισσότερα

Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, εισήγηση κ. Χρ. Ράμμου της 26ης Μαρτίου 2018)

Στις 26 Μαρτίου 2018, στο μάθημα της Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου, ο κ. Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ και πρόεδρος του Δ΄Τμήματος, παρουσίασε την ακόλουθη θεματική: ”ΑΜΥΝΤΙΚΗ” ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΤΑΝ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ […]

Περισσότερα

Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών και περί δεδικασμένου που απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις  (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 14-05-2018)

Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών και περί δεδικασμένου που απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις  (Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 14-05-2018) Θα εξετασθεί συνοπτικά η επιρροή του ενωσιακού δικαίου, πρώτον, στους κανόνες περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων των κρατών μελών […]

Περισσότερα

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο