Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (9-11-2015)

Το φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο θα διεξάγεται από την υπ Δ.Ν. κ. Δήμητρα Διχάλα, κάθε Δευτέρα, ώρα 8πμ.-10πμ στο Μικρό Αμφιθέατρο. Στο πρώτο μάθημα θα εξετασθούν τα ακόλουθα πρακτικά θέματα:

Ι. Πρακτικό θέμα (Σεπτεμβρίου 2015)

Mε την από 1.8.2004 προκήρυξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας προκηρύχθηκε η πλήρωση μια θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986. Για την επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των υποψηφίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 11 παρ. 2 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Π. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι «η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) έναν πρόεδρο πρωτοδικών του πρωτοδικείου της έδρας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, του οικείου δικηγορικού συλλόγου, γ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών». Η Επιτροπή αυτή συνήλθε σε τρεις συνεδριάσεις (στις 25.11.2004, στις 12.12.2004 και στις 9.1.2005) και τελικώς επέλεξε ως καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης τον Α και ως πρώτο αναπληρωματικό τον Β. Με βάση την από 9.1.2005 απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε η από 17.4.2005 απόφαση του Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου περί πρόσληψης του Α. Ο Β προτίθεται να προσβάλει δικαστικώς την από 9.1.2005απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς: α) εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του B, β) το μέλος Γ της Επιτροπής Επιλογής γεννήθηκε στα Καλάβρυτα και φοίτησε στο εκεί δημοτικό σχολείο, όπως και ο επιλεγείς Α, γ) τα πρακτικά των τριών συνεδριάσεων της Επιτροπής Επιλογής δεν αποτυπώνουν αυτολεξεί όσα διεμείφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές και δ) η συμμετοχή του Π στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιλογής καθιστά μη σύννομη τη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής.

Ερωτάται:

  1. Ποια είναι η νομική φύση α) της από 1.8.2004 προκήρυξης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου, β) της από 9.1.2005 απόφασης της Επιτροπής Επιλογής και γ) της από 17.4.2005 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου;
  2. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του B;

Ι. Πρακτικό θέμα

Η εκλογή καθηγητών ξένων γλωσσών στη Σχολή Ικάρων πραγματοποιείται μετά από πρόταση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής Ικάρων, το οποίο συγκροτείται από καθηγητές της Σχολής στα οικεία αντικείμενα και εισηγείται τον διορισμό ή την παύση καθηγητών, εκπαιδευτών και διδασκάλων, και απόφαση του πενταμελούς συμβουλίου, το οποίο αποτελείται μόνον από στρατιωτικούς (δύο Διευθυντές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας [ΓΕΠ], τον Διοικητή της Σχολής Ικάρων, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΠ και έναν Σμήναρχο του ΓΕΠ). Η  απόφαση του εν λόγω συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που εκδίδει και την απόφαση περί διορισμού. Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) της 10.3.2000 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 4 κενές οργανικές θέσεις καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας. Αιτήσεις συμμετοχής κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, η Α και ο Β. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Σχολής Ικάρων, με το από 6.7.2000 πρακτικό του, προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων για τις 4 θέσεις καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας, στην οποία η Α κατετάγη, με βάση τα προσόντα της, τέταρτη, ενώ ο Β κατετάγη όγδοος. Ως προς την υποψηφιότητα της Α αναφέρεται στο εν λόγω πρακτικό ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με βαθμό 8,25, κάτοχος Master στη Γλωσσολογία του Πανεπιστημίου York της Αγγλίας, έχει διδάξει Γλωσσολογία και Γενικά Αγγλικά σε πανεπιστήμια και κολλέγια και έχει διδακτική εμπειρία στη Σχολή Ικάρων, διακρίνεται δε για την επιστημονική της κατάρτιση, τη διδακτική της ικανότητα, την προσήλωσή της στο διδακτικό έργο και για το ήθος της». Στη συνέχεια, επελήφθη το πενταμελές συμβούλιο, το οποίο, στο από 14.7.2000 πρακτικό του, αναφέρει ότι μετά την εισήγηση του εισηγητή, τη συνέντευξη των υποψηφίων και τη μελέτη των δικαιολογητικών τους, μετέβαλε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων όπως την είχε καθορίσει το εκπαιδευτικό συμβούλιο στο από 6.7.2000 πρακτικό και κατέταξε τέταρτο τον Β ενώ την Α σε θέση εκτός της πρώτης τετράδας. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η από 1.8.2000 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία προσελήφθησαν, μεταξύ άλλων, τέσσερις καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας στη Σχολή Ικάρων, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Β κατά παράλειψη της Α.Με προσφυγή που άσκησε ενώπιον της Ειδικής Γραμματέως, η Α ζητεί την ανάκληση της από 1.8.2000 απόφασης, επικαλούμενη παρανομία του από 14.7.2000 πρακτικού α) λόγω έλλειψης αιτιολογίας, β) επειδή συνετάγη από τον ίδιο τον πρόεδρο του συμβουλίου, εφόσον η γραμματέας απουσίαζε με νόμιμη άδεια και γ) επειδή η συνέντευξη των υποψηφίων δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Ερωτάται:

1) Ποιά η νομική φύση των από 10.3.2000, 6.7.2000, 14.7.2000 και 1.8.2000 πράξεων;

2)Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της Α όσον αφορά την παρανομία της πράξης;

3)Υπάρχει αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματέως;

4) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τι οφείλει να πράξει όσον αφορά την προσφυγή της Α;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο