Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στη Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου (11 Ιανουαρίου 2016)

Στο φροντιστηριακό μάθημα για τη Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου της 11ης Ιανουαρίου 2016, ο κ. Αν. Παυλόπουλος, Υπ. Δ.Ν., θα αναλύσει το ακόλουθο πρακτικό θέμα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Με σειρά διατάξεων του Ν. 3233/2013, που περιλαμβάνονται όλες σε ένα άρθρο και οι οποίες εξειδικεύτηκαν κατά νομοθετική εξουσιοδότηση από το ΠΔ 45/2013, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 10-02-2013,

(α) μειώθηκε το ύψος του καταβλητέου επιδόµατος προϋπηρεσίας για υπαλλήλους άνω των 25 ετών, οι οποίοι είναι µακροχρονίως άνεργοι. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους εργαζομένους αυτούς, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% (αντί του 10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 40/2013, που δε δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η οποία κατά τα λοιπά επαναλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επήλθε περαιτέρω μείωση των ανωτέρω προσαυξήσεων κατά μία μονάδα.

(β) διακόπηκε οριστικά η καταβολή της ελάχιστης σύνταξής, ύψους 350 ευρώ το μήνα, την οποία κατέβαλε ο ΟΓΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από τη Βόρειο Ήπειρο, για τους περισσότερους από τους οποίους ήταν το μοναδικό εισόδημά τους,

(γ) επήλθε μείωση κατά 10 % των συντάξεων του Δημοσίου, στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 €,

(δ) επήλθε µείωση κατά 30 % του τιµήµατος που έχει συµφωνηθεί στο πλαίσιο σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και του εκ του νόµου μοναδικού αντισυμβαλλομένου τους (π.χ. ΔΕΗ).

Ενώσεις των θιγομένων, από τις ως άνω ρυθμίσεις, προσώπων στρέφονται δικαστικώς κατά του ΠΔ 45/2013 με ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ότι (α) κατά παράβαση του Συντάγματος οι ως άνω ρυθμίσεις του Ν. 3233/2013 ψηφίστηκαν όλες σε ένα άρθρο, (β) η μείωση των προσαυξήσεων τριετίας εισάγει αντισυνταγματική δυσμενή διάκριση, (γ) η κατάργηση της σύνταξης ύψους 350 € παραβιάζει το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης, όπως και προβλεφθείσα μείωση του 10 % και (δ) ότι το κράτος δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους ενοχικών συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1) Ποιο ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και εντός ποιας προθεσμίας ασκήθηκε από τις θιγόμενες ενώσεις;

2) Είναι δυνατή η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξης;

3) Είναι κατά την άποψή σας βάσιμοι οι προβληθέντες λόγοι;

4) Σας επισκέπτονται στο δικηγορικό σας γραφείο συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του δημοσίου, άνω των 25 ετών και µακροχρονίως άνεργοι, στους οποίους εφαρμόστηκε η προσαύξηση των αποδοχών κατά 4 %. Σε ποιο ή ποια δικαστήρια θα προσφεύγατε για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και ποιο ή ποια ένδικα βοηθήματα θα ασκούσατε;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο