Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στην Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου (22-11-2013)

Στο 3ο φροντιστηριακό μάθημα της Εμβάθυνσης Δημοσίου Δικαίου θα γίνει συζήτηση με βάση το ακόλουθο θέμα.

Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου

3ο Φροντιστηριακό μάθημα

Η εταιρεία Χ άσκησε προσφυγή κατά πράξης του Διευθυντή του ΙΚΑ με το οποίο της είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για παραβίαση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, με υπόμνημά του ο εκπρόσωπος της εταιρείας προτείνει το πρώτον, επιπλέον των λόγων που περιέχονταν στην προσφυγή, την αντισυνταγματικότητα της διάταξης βάσει της οποίας εκδόθηκε η επίδικη πράξη. Ειδικότερα, προβάλλει ότι η εφαρμοσθείσα διάταξη αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς δεν προβλέπει κλήση του ενδιαφερομένου σε ακρόαση πριν από την επιβολή του προστίμου. Το ΙΚΑ αντιτείνει ότι ο λόγος αυτός προβάλλεται απαραδέκτως με το υπόμνημα και ότι πάντως ο λόγος περί παράλειψης της ακρόασης, που είχε προβληθεί με την προσφυγή, είναι απορριπτέος, διότι το πρόστιμο εκδόθηκε κατά δέσμια αρμοδιότητα, οπότε η κλήση της εταιρείας σε ακρόαση δεν ήταν υποχρεωτική.

Αξιολογήστε τα επιχειρήματα των διαδίκων.

[Παραλλαγή στο θέμα των εξετάσεων Ιουνίου 2010]

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο