Ανακοινώσεις Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (21-11-2013)

Το Φροντιστήριο στο μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου θα πραγματοποιείται στο εξής κάθε Πέμπτη και ώρα 8.30-10πμ στο μικρό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής.

Στο αυριανό μάθημα θα αναλυθεί, μεταξύ άλλων, το ακόλουθο πρακτικό

Ι. Πρακτικό θέμα [παραλλαγή πρακτικού των εξετάσεων Ιουνίου 2011]

Με την από 31-07-1998 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 επενδύσεως της εταιρείας Α σχετικά με την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού για το εργοστάσιό της παραγωγής υποδημάτων, δαπάνης 325.000.000 δραχμών. Το 2004, διενεργήθηκε έλεγχος στην Α από όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε., κατά τον οποίο διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση του αγορασθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατόπιν τούτου, επελήφθη η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, η οποία, μετά από σχετική έρευνα, προσδιόρισε το κόστος της επενδύσεως της Α σε 184.236.000 δραχμές. Τα πορίσματα της έρευνας κοινοποιήθηκαν στον «Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων», εκπρόσωποι του οποίου παρέστησαν ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και εξέφρασαν γνώμη για την αξιολόγηση του κόστους των μηχανημάτων. Εν όψει της εκτιμήσεως αυτής ως προς το κόστος των αγορασθέντων από την Α μηχανημάτων, η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδότησε με το από 06-04-2005 πρακτικό της υπέρ της ανακλήσεως της αποφάσεως υπαγωγής της επενδύσεως της Α στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, λόγω υπερτιμολογήσεως (το άρθρο 8 παρ. 23 του Ν. 2601/1998 ορίζει ότι «[σ]την περίπτωση που θα διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, …, η … δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση»). Σημειώνεται ότι ο Β, που ορίσθηκε αρχικά ως τακτικό μέλος της ως άνω Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω παραιτήσεως στις 12-12-2004 και αναπληρώθηκε, κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής της 06-04-2005, από το αναπληρωματικό μέλος Γ, που ορίσθηκε ως τακτικό μέλος της εν λόγω Επιτροπής στις 14-4-2006. Περαιτέρω, η Επιτροπή αρνήθηκε να παράσχει στην Α πρόσβαση σε έγγραφά της που αφορούσαν την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανταγωνιστριών εταιριών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δέχθηκε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και με την από 20-5-2005 απόφασή του ανακάλεσε την απόφαση της 31-07-1998. Η εταιρία Α υποστηρίζει ότι η ανακλητική πράξη είναι παράνομη διότι: α) η απόφαση περί συγκροτήσεως της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δεν δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, β) η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής ήταν παράνομη, γ) η ανακλητική πράξη εκδόθηκε καθ’υπέρβαση της πενταετίας, που αποτελεί τον εύλογο χρόνο ανακλήσεως, και δ) η Α δεν εκλήθη σε ακρόαση

Ερωτάται:

1) Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της εταιρίας Α;

2) Υποχρεούται η Γνωμοδοτική Επιτροπή να χορηγήσει στην Α αντίγραφα των εγγράφων που ζητεί;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο