Μελέτες σε ξένη γλώσσα

 1. L’influence de l’obligation du recours administratif préalable sur l’action en justice. Νote sous l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 avril 1997, DEI c. Evrenopoulos, C-147/95, RFDA 1998, p. 1023-1034
 2. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes im französischen Recht. Eine unzutreffende Übertragung?, Revue européenne de droit public/European Review of Public Law vol. 11, 1999, p. 1155-1188
 3. Les devoirs de coopération des autorités et des juridictions nationales avec les institutions communautaires en vertu de l’article 10 CE (ex article 5 du traité CE), rapport grec pour le XIX congrès FIDE, Helsinki 1-3 juin 2000, p. 133-172.
 4.  Le droit de l’Union européenne et les Constitutions nationales (European Union Law and National Constitutions), rapport hellénique pour le XX congrès FIDE, London 30 octobre-2 Novembre 2002, vol. II, p. 259-366 (rapporteurs J. Iliopoulos-Strangas et Eugénie Prevedourou)
 5.  La nouvelle loi hellénique sur la protection des ressources aquatiques, Environnement, n°7, juillet 2005, p. 29-33
 6.  La  rétroactivité des lois à l’aune du principe de protection de la confiance légitime. Note sous Conseil d’Etat hellénique, arrêt n° 1508/2002, Annuaire International des Droits de l’Homme, I/2006, Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, p. 655-670
 7.  Les sanctions administratives dans la jurisprudence du Conseil d’Etat hellénique et de la Cour européenne des droits de l’homme, Νote sous CEDH, arrêt Mamidakis c. Grèce, Annuaire international des droits de l’homme, Ant.N. Sakkoulas-Bruylant, vol.II/2007, p. 575-587
 8.  La justice administrative devant la Cour européenne des droits de l’homme, Note sous CEDH, arrêt Sacilor-Lormines c. France, Annuaire international des droits de l’homme, vol.III/2008, p. 653-672
 9.  La réduction du pouvoir discrétionnaire de l’Administration en matière de retrait des actes administratifs illégaux, in Indépendance(s). Etudes offertes au Professeur Jean-Louis Autin, vol. 1, p. 139-166
 10.  Nouvel épisode du contrôle du droit communautaire par la Cour européenne des droits de l’Homme. La décision Cooperatieve Producentenorganisatie Van de Nederlandse Kokkelvisserij c. Pays Bas (2009), Annuaire International des Droits de l’Homme, Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, IV/2009, p. 573-598
 11.  L’exécution des décisions de justice devant la Cour européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt CEDH, 1er juillet 2010, Vogiatzis et autres c. Grèce), Annuaire International des Droits de l’Homme, V/2010, p. 649-662
 12.  Risque et droit de l’urbanisme en Europe (Grèce, rapport national), in Les cahiers de GRIDAUH, n° 20-2011, p. 229-238.
 13. Laudatio Prof. Eberhard Schmidt-Assmann, ERPL/REDP 27/2015, p. 641
 14. Le dialogue entre le Conseil d’État hellénique et la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’application du principe ne bis in idem, Annuaire International des Droits de l’Homme, Sakkoulas/Bruylant, IX/2017, p. 133-152.
 15. Privatisierung der Betreiber öffentlicher Dienstleistungen: das Beispiel der Trinkwasserversorgung und des Rundfunks, in J.-H. Binder/G. Psaroudakis (Hrsg.), Europäisches Wirtschaftsrecht in der Krise, Mohr Siebeck, 2018, S. 87-98 [Prevedourou_087-098]
............

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο